เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


     กลุ่มบริษัทเพียวริเทค ร่วมสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ยังคำนึงถึงผลกระทบ ของการสูญเสียทรัพยากร ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศกำลังตื่นตัว หันมาสนใจ และ
ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรที่สำคัญกำลังจะถูกทำลาย อย่างต่อเนื่อง เช่น อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่บริสุทธิ์รวมถึงการทำลายหน้าดิน แหล่งน้ำ ฤดูกาลแปรปรวน และโลกร้อนเพราะชั้นโอโซนถูกทำลาย

       ดังนั้น กลุ่มบริษัท เพียวริเทคฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้ดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้นำทางด้านงานบริการ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะอากาศ พร้อมยังให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ด้านปัญหาภาวะอากาศอีกด้วย

       ทีมงานมีประสบการณ์กว่า 35 ปี ทางบริษัทฯมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการออกแบบการผลิต รวมถึงการติดตั้ง ระบบบำบัดมลภาวะอากาศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้เรายังมีบริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร

        แนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ การสร้างความประทับใจ ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และเน้นคุณภาพ ให้งานออกมามีประสิทธิภาพ มากที่สุด

        กลุ่มบริษัท เพียวริเทคฯ จึงได้สร้างระบบงาน ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน • 2535

  ก่อตั้งบริษัท ชื่อ บจก. เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2549

  จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม ชื่อ บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
 • 2553

  เปิดสาขาที่ 2 อยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008
 • 2559

  ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์