บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กลุ่มบริษัทเพียวริเทค ร่วมสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง ยังคำนึงถึงผลกระทบ ของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศกำลังตื่นตัว หันมาสนใจและ ให้ความสำคัญ กับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยทรัพยากรที่ สำคัญกำลังจะถูกทำลาย อย่างต่อเนื่อง เช่น อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่บริสุทธิ์ รวมถึงการทำลาย หน้าดิน แหล่งน้ำ ฤดูกาลแปรปรวน และโลกร้อนเพราะชั้นโอโซนถูกทำลาย
“ Puritek ผู้นำด้านระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ "
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์