เครื่องดักละอองน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

เครื่องดักละอองน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

Feature เหมาะสำหรับงานหนักที่มีปริมาณไอหรือควันมากมีทั้งแบบต่ออนุกรม 2ชิ้น หรือ 3ชิ้น (Double Pass or Triple Pass) มีอุปกรณ์ใส่เพิ่ม เช่น Cyclone / HEPA Filter / Charcoal Filter

APPLICATION

Engineered to perform long-term, heavy-duty industrial air cleaning, SHN/SG units eliminate smoke, mist and dust generated by a variety of applications-brazing, casting, flame cutting, drilling, grinding, milling, screw machining and more. Also, these systems are available in a variety of sizes and versatile configurations to fit your company’s needs.
….equipped with airflow capacities ranging from 400 to 9,000 CFM.
แบคทีเรียในอากาศ เสมือนกับแม่เหล็กดูดเศษเหล็กขณะที่อากาศเสียไหลผ่านเครื่อง วัตถุ (ควัน,ฝุ่น,แบคทีเรีย)ชิ้นเล็กๆจะถูกชาร์จด้วยประจุบวก โดย IONIZER ที่ถูกชาร์จเหล่านี้ จะถูกดูดเก็บไว้ที่จาน CELL ขณะที่อากาศไหลผ่าน CELL และผ่านไปยังแผ่นกรอง CHACOAL (OPTION) ซึ่งจะทำการดูดซับกลิ่น และความชื้นอากาศที่ไหลออกมาจะสะอาดบริสุทธิ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์